Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou M&E Solutions s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 18690/80b, 821 05 Bratislava, v rozsahu mojich osobných údajov meno, priezvisko, e-mail, telefón na účel mojej registrácie na portáli www.visblee.sk, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky údaje v uvedenom rozsahu sú presné, správne a aktuálne. Tento súhlas je udelený do zrušenia mojej registrácie alebo do odvolania súhlasu. Súhlas mám právo kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@visblee.sk alebo zaslaním písomného oznámenia na adresu: M&E Solutions s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 18690/80b, 821 05 Bratislava.

Pozvať prevádzku

Chceli by ste sa objednávať online do vašej obľúbenej prevádzky, ktorá ešte nie je na Visblee? Pozvite prevádzku do Visblee!

Pozvať prevádzku
Prihlásenie

Vaše termíny už čakajú.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa teraz.

Zabudnuté heslo?
Pozvať prevádzku

Pozvite svoju oblúbenú prevádzku na Vislee.

;