Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou M&E Solutions s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 18690/80b, 821 05 Bratislava, v rozsahu mojich osobných údajov meno, priezvisko, e-mail, telefón na účel mojej registrácie na portáli www.visblee.sk, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky údaje v uvedenom rozsahu sú presné, správne a aktuálne. Tento súhlas je udelený do zrušenia mojej registrácie alebo do odvolania súhlasu. Súhlas mám právo kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu [email protected] alebo zaslaním písomného oznámenia na adresu: M&E Solutions s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 18690/80b, 821 05 Bratislava.

Prihlásenie

Vaše termíny už čakajú.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa teraz.

Zabudnuté heslo?